top of page
IMG_4339.jpg

Om hopplöshetens möjligheter

Det är inte ofta författare i realtid får möjlighet att svara på den bild forskare och recensenter skapar av dem. Bakom idén till denna samtalsbok kan man ana en frustration med återkommande missförstånd och feltolkningar. Nu vill Christer Kihlman tala med egen röst. I Mårten Westö har han hittat en lyhörd lyssnare, som befinner sig på samma våglängd, men som också vågar utmana.

    Det blir ett spännande samtal, där vi får följa Christer Kihlmans liv från barndomen fram till nutid. Vi blir delaktiga av fascinerande resonemang om romanernas tillkomst, vi påminns om att författarens jag och hans diktarjag sällan är identiska. Vi får läsa om skrivandets glädje och plåga, om irrfärder och återkomst, om frihetslängtan och om den sanna vänskapens och kärlekens betydelse.

bottom of page