top of page

Jag gillade skådespelaren Mikael Persbrandts självbiografi, skriven av Carl-Johan Vallgren. Recensionen kan du läsa här (Hbl 21.1.2018)

Nu räknar jag mig inte som någon utpräglad Dylanman, men onekligen har artistens karriär alltid fascinerat mig. Här skriver jag om Håkan Lahgers bok (Hbl 13.10.2016)

bottom of page